Nymann & Juhl bæredygtigheds strategi

Bæredygtighed

Som byggerådgiver har vi til opgave at hjælpe private og erhverv med rådgivning i forbindelse med byggesager, så det er nemmere for kunderne at få deres nybygnings- og renoveringsprojekter gennem den kommunale sagsbehandling.

Bæredygtighed for os handler i høj grad om at støtte vores kunder i at træffe gode beslutninger, så boligen bl.a. bidrager til en øget livskvalitet og et lavere klimaaftryk.

I 2023 har vi udarbejdet en bæredygtighedsstrategi. Vi har undersøgt og vurderet, hvilke bæredygtighedsemner vores kunder, medarbejdere og myndigheder vægter og som samtidig er væsentlige for vores forretning. Vi har prioriteret tre fokusområder, og for hvert fokusområde har vi prioriteret tre indsatsområder, som vi helt konkret vil arbejde med.

Nymann & Juhl ESG Bæredygtighed (N&J)

Verdensmål

Vores prioriteter støtter primært to af FNs Verdensmål:

Verdensmål 11
Verdensmål 12
Bæredygtighed – ansvarlig arbejdsplads

Fokusområde:

Ansvarlig arbejdsplads

En ansvarlig arbejdsplads hænger uløseligt sammen med en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udvikles og støttes i en sundere livsstil.

Bæredygtigrådgivning

Fokusområde:

Bæredygtig rådgivning

Vi vil gerne bidrage aktivt til, at byggerier bliver mere bæredygtige, og vi vil gerne tage ansvar for at inspirere og påvirke, når muligt. 

Bæredygtig drift

Fokusområde:

Bæredygtig drift

Vi vil øge vores fokus på vores drift med henblik på at minimere vores egen negative påvirkning af miljø og klima.